Splash Top
Epoksi Tiner
Geri Gel

Epoksi Tiner

Tanımı
Epoksi Tiner, tüm epoksi esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında poliüretan esaslı ürünler ile uygulama yapılmış boya ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılabilir.

 


Uygulama Alanı
Her türlü epoksi boyanın inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

 


Depolama
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

 

Ambalaj Şekli
12 l - 2,5 l - 1 l

 

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

  • R11: Kolay alevlenebilir..
  • R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
  • S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
  • S 3/7/9: Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
  • S 16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
  • S 24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.
  • S 29: Kanalizasyona boşaltmayınız.
  • S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
  • S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
Kapağı sıkıca kapatınız
Kapağı sıkıca kapatınız