Splash Top
Boya Sökücü Likit
Geri Gel

Boya Sökücü Likit

Tanımı
Düşük viskoziteli boya sökücüdür. Tabanca ile de uygulanabilir. Yüzeylerin boyalardan arındırılması ve genel temizliği için kullanılır.
 

Uygulama Alanı
Boyaların yüzeyden temizlenmesi amacıyla her türlü yüzeyde kullanılır.
 

Uygulama Şekli
Yüzeyden sökülecek boyanın üzerine püskürtme ya da daldırma yöntemi uygulanarak eski ya da yıpranmış boya yüzeyden temizlenir.
 

Depolama
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
 

Ambalaj Şekli
12 l - 1 l

 

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları

R11: Kolay alevlenir..
R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 23/24/25/39 Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R 40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.
S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
S7/9: Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz (Mümkünse etiketi gösteriniz).
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
Kapağı sıkıca kapatınız
Kapağı sıkıca kapatınız