Splash Top
Boya Sökücü Jel
Geri Gel

Boya Sökücü Jel

Tanımı:
Yüksek viskoziteli boya sökücüdür. Sürüldüğü yerden akmaz. Üzerine uygulanan boyayı rahatça yerinden çıkarır.
 

Uygulama Alanı:
Solventli ve su bazlı boyaların yüzeyden temizlenmesi amacıyla her türlü yüzeyde kullanılır.
 

Uygulama Şekli:
Yüzeyden sökülecek boyanın üzerine fırça ile sürülür. 5-20 dakika beklenmelidir. Kabaran boya yüzeyden spatül yardımıyla uzaklaştırılır. Yeniden boyama işleminden önce yüzey iyice temizlenmelidir. Çok katlı boyalı yüzeyler için her katta ayrı ayrı sürülmesi gereklidir.
 

Depolama:
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
 

Ambalaj Şekli:
12 l - 1 l
 

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları:

 • R 11    Kolay alevlenir.   
 • R 20/21/22    Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
 • R 23/24/25/39    Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.    
 • R 40    Kanserojenik etki için sınırlı delil.
 • S 1/2    Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.    
 • S 7/9    Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.
 • S 13    Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.    
 • S 36/37/39    Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.
 • S 45    Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz (Mümkünse etiketi gösteriniz).    
 • S 46    Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
 • S 56    Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz/ettiriniz.        

 

5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
Kapağı sıkıca kapatınız
Kapağı sıkıca kapatınız