Splash Top
Antifouling Boya
Geri Gel

Antifouling Boya

Tanımı
Antifouling boyalar diğer bir deyişle zehirli boyalar veya kekamoz önleyici boyalar teknelerin, suyun içinde bulunan kısımlarını koruma ve teknelere zarar veren ve maddi sorunlarla birlikte zaman kayıplarına neden olan kekamoz, yabani ot ve sümüksüler gibi kirlilik yaratıcı canlıların tekne yüzeyine tutunmaları ve çoğalmalarını önlemek amacıyla kullanılan bir boyadır.
 

Uygulama Alanı
Gemilerin su altı kısmının, fouling’e ( Deniz organizmalarının karinaya yapışması) karşı korunması amacı ile kullanılır. Yeni inşa edilen gemilerde olduğu gibi, eski gemilerin bakım onarımı amacı ile de kullanılabilir.
 

Uygulama Şekli
Tüm ekipmanlar Antifouling boya tineri ile temizlenmelidir. Malzeme kullanımdan önce ve kullanım esnasında karıştırılarak pigment süspansiyonu sağlanmalıdır. İnceltme tavsiye edilmez. Islak boya paralel ve homojen bir şekilde tatbik edilmeli her tabanca geçişinde önceki uygulama üzerine boya spreyi %50 bindirilmelidir. Kaynak dikişlerine, pürüzlü veya pit korozyona uğramış bölgelere özel dikkat gösterilmelidir. Eğer gerekli görülürse, bu tip alanlar, çapraz boyama tekniği ile tekrar kaplanmalıdır. Touch-UP ve tamirler için, kirliliği, gayrı safiyetleri, eski ve gevşek boya tabakalarını veya antifoulingi aldıktan sonra ilave boya uygulaması yapılmalıdır. İkinci katı uygulamadan önce, 20°C de yaklaşık 4 saatlik bir kuruma zamanı bırakılmalıdır. Gemi denize inmeden önce, 20°C de Yalaz Antifouling Boya en az 6 saat kurumaya bırakılmalıdır. Tüm ekipmanlar kullanımdan hemen sonra Antifouling tiner ile temizlenmelidir.
 

Depolama
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
 

Ambalaj şekli
15 l - 2,5 l - 0,75 l

 

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
R 10: Alevlenebilir.
R 22: Yutulması halinde toksiktir.
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R 65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
S24: Cilt ile temasından sakınınız.
S 29/56: Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.
S37: Uygun eldiven giyiniz.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

1 lt ile 2 katta 6-7 m2 yüzeye uygulanabilir
1 lt ile 2 katta 6-7 m2 yüzeye uygulanabilir
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
5°C - 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır
Deniz suyuna karşı ekstra koruma
Deniz suyuna karşı ekstra koruma
Dış mekan yüzeylerde kullanılır
Dış mekan yüzeylerde kullanılır
Donmaya karşı koruyunuz
Donmaya karşı koruyunuz
Fırça, rulo ve özel yol çizgi makinesi ile uygulayınız
Fırça, rulo ve özel yol çizgi makinesi ile uygulayınız
Kapağı sıkıca kapatınız
Kapağı sıkıca kapatınız
Katlar arası 6-8 saat bekleme süresi
Katlar arası 6-8 saat bekleme süresi
Kullanıma hazırdır
Kullanıma hazırdır
Kullanmadan önce karıştırınız
Kullanmadan önce karıştırınız
Kurşunsuz
Kurşunsuz
Küf, bakteri ve mantara karşı korur
Küf, bakteri ve mantara karşı korur
Sıcaktan koruyunuz
Sıcaktan koruyunuz
Suya dayanıklıdır
Suya dayanıklıdır
Toz tutma 2 saat, dokunma kuruması 1 saat, son kuruma 8 saat
Toz tutma 2 saat, dokunma kuruması 1 saat, son kuruma 8 saat
Yüzeyi temizleyiniz
Yüzeyi temizleyiniz