Splash Top
Akrilik Tiner
Geri Gel

Akrilik Tiner

Tanımı:
Akrilik tiner, tüm akrilik esaslı astar, son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama vizkozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında akrilik esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.
 

Uygulama Alanı:
Her türlü akrilik boyanın inceltilmesinde ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesinde kullanılır.
 

Depolama:
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
 

Ambalaj Şekli: 12 l - 2,5 l - 1 l
 

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları:

  • R 10    Alevlenebilir    
  • R 20/21/22    Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
  • R 65    Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.    
  • S 2    Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
  • R 3/7    Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.    
  • S 24/25    Göz ve cilt temasından kaçınınız.
  • S 29    Kanalizasyona atmayınız.    
  • S 46    Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
  • S 51    Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.        

 

Kapağı sıkıca kapatınız
Kapağı sıkıca kapatınız
Sıcaktan koruyunuz
Sıcaktan koruyunuz